Veelgestelde vragen

WAT IS HET GDSN NETWERK?

GDSN is een acroniem voor “Global Data Synchronization Network”. Het gaat om een netwerk dat is ontworpen door GS1 International om productinformatie uit te wisselen op basis van bekende procedures en bekende normen die zowel het formaat van de uitgewisselde elektronische bestanden beïnvloeden, zoals ook de gebruikte communicatieprotocollen. Het uiteindelijke doel is om de hoofdbestanden van leveranciers en distributeurs wereldwijd te allen tijde te synchroniseren. 

 

WAT IS EEN DATA POOL?

Datapool is de naam die wordt gegeven aan elektronische productcatalogi met gegevens die goedgekeurd zijn door GS1 International om te kunnen opereren door het Global Data Synchronization Network (GDSN). Uiteindelijk is het een opslagplaats van informatie van producten verbonden met alle datapool van het internet. Op deze wijze als een distributeur de gevraagde informatie aan de Data Pool opzoekt dan doet deze direct zijn dienst indien die in de database staat, of zoekt deze op in de Data Pool die het heeft opgeslagen om deze onmiddellijk aan de gebruiker aan te kunnen bieden.

EDICOMData is een datapool gecertificeerd door GS1 International om te kunnen opereren het GDSN netwerk.

 

WAT IS HET NETWERK GS1 SOURCE?

GS1 Source(voorheen TSD genoemd of ook wel Trusted Source of Data). Dit is het netwerk ontwikkeld door GS1 International om aan de eindklant deel van de informatie in het Data Pool GDSNl netwerk te kunnen verstrekken. GS1 Source is ontworpen met als doel om informatie toegankelijk te maken voor de eindverbruiker.

 

WAT IS EEN AGREGGATOR?

Dit zijn Data repositories die zijn goedgekeurd door GS1 International om te kunnen opereren in het GS1 Source netwerk.

Dit initiatief breidt de dekking van het GDSN netwerk uit, van oudsher gericht op B2B-uitwisseling van informatie, waardoor de publicatie van specifieke informatie aan de eindverbruiker mogelijk gemaakt wordt.

EDICOMData is de eerste Agreggator goedgekeurd door GS1 om te mogen opereren in het GS1 Source netwerk.

 

Hebt u een vraag die hier niet tussen staat?

Hebt u vragen, neem dan contact met ons op. Wij zullen u graag helpen.

 

Vraag het ons!